Vilka vi är

Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer. Vi är en affärsjuridisk fullservicebyrå med en unik geografisk spridning. Tillsammans är vi fler än 250 medarbetare på våra sexton kontor i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Omkring 200 av oss är jurister.

Internationellt samarbete

Vi insåg tidigt vikten av att ha ett nära samarbete med advokater utanför Sverige. Därför ingår vi sedan flera år i The Association of European Lawyers.

Vad vi står för

Du som anlitar Glimstedt anlitar de bästa juristerna. Det är vårt mål. Men lika viktigt för oss är att vår rådgivning är ändamålsenlig. Vi ska erbjuda lösningar som bygger på att vi förstår affärer och som gör att vi kan hjälpa våra klienter att komma i mål.

Våra nyckelord är:

  • Juridisk skicklighet
  • Förståelse för affärer
  • Engagemang

Du ska känna att du kan lita på våra råd, att vi engagerar oss helhjärtat och att vi bidrar med något mer än bara ren tolkning av lagens bokstav. Vi på Glimstedt ger allt för våra klienter. Det är vårt löfte.

Ranking

Vi på Glimstedt är kända för vår expertis och är därmed högt rankade inom bland annat företagsöverlåtelser, insolvens och fastigheter i The Legal 500 Series. The Legal 500 är allmänt erkänd som världens största guide inom juristbranschen. The Legal 500 är en oberoende guide, där advokatbyråer och individer rekommenderas enbart på meriter och de mest framstående lyfts fram. I nästan 30 år har de analyserat branschen årligen och guiden uppdateras baserat på de 300.000 intervjuer som sker globalt varje år. Guiden används av kommersiella och privata klienter, bolagsjurister, vd:ar, ekonomichefer och professionella rådgivare.

Topposition i jämställdhet

Det var länge sedan vi antog utmaningen att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor i alla yrkesroller. Även om vi inte är framme vid vårt mål ännu, så har vi en hög andel kvinnliga delägare i förhållande till andra stora svenska advokatbyråer idag. Det är en topposition vi är stolta över och strävar efter att behålla.

Aktivt miljöarbete

Redan 2001 fastställdes Glimstedts första miljöpolicy och sedan dess har vi gjort vårt bästa för att bli ännu bättre. Vi arbetar aktivt med miljöfrågan som en del av vår vardag och sedan 2005 är vårt Göteborgskontor miljödiplomerat av Göteborgs stad. Av miljöskäl ser vi löpande över frågor om inköp av varor och tjänster, dokumenthantering, resor, transporter, möten och avfallshantering.

Konsumenttvistnämnden

Om klient som anlitat Advokatfirman Glimstedt som konsument har krav i anledning av den tillhandahållna advokattjänsten och först har försökt nå en lösning i samförstånd, men detta inte kunnat uppnås, har sådan klient därefter möjlighet att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför sin närings- eller yrkesverksamhet. Konsumenttvistnämnden nås på: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm eller www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.